Eketorps borg - Kalmar läns museum           

Uppdrag av Kalmar Läns Museum.
Keramik att användas till utbildning och vid gästabud.
I Eketorps butik säljes muggar och kannor efter fynd från Eketorp.
Till Historiska kärl     Till Huvudmeny      PDF-fil      Till borgen