Kalmar Slotts 1500-talskök
Välkommen till Kalmar Slotts medeltidskök med kärl av Maggie
Till Historiska kärl        Till Huvudmeny     PDF-fil