Kyrkokonst

Nattvardskalk
patén
kanna,
dopskål,
ljusstakar mm

Utformning gärna
i samråd med kunden.
Kontakta oss:
tel: 0730619416

Till nattvardskalk

Kontakt och
Vägbeskrivning mm.

Katalog med referenser
Till Huvudmeny
Maggies keramik

Altarmålning
Kila kyrka