Kalmar läns museum

Uppdrag från Kalmar läns museum. Stenålderskeramik.
Trattbägar - grop och stridsyxekeramik.
Modeller från ca 5000 år gamla fynd.
Alla utförda med samma teknik, ingen drejning, bara ringling. 

Till Historiska kärl        Till huvudmenyn         Läs mera: PDF-fil