finns i

      
      tre

      
     storlekar

   och   flera    färger

"Kalmarflundra" kallas den mindre formen av flundra - skrubbskädda som finns i Kalmarsund. Liten, fet och god. Denna art blir mer och mer sällsynt. Förr fanns den var dag på restaurangernas meny.
Min flundra: "Kalmarflundran"
tillkom vid Linnéjubileumet 2007.
Jag fick godkänt av Linnérådet att sälja min flundra i samband med Linnés resa på Öland.
Sedan dess har Kalmarflundran sålts både på Öland och Kalmar som souvenir.
Den levande kalmarflundran har alltid varit ett begrepp för kalmarbor och turister. Tyvärr lyser den idag mest med sin frånvaro. Kanske beror detta på miljö och utfiske. En av anledningarna till att den godkändes 2007 var att den speglade ett miljö-intresse, där jag ville stödja ett projekt med ”Livrädda Östersjön” som förtecken.


In english

Kalmar flounder is the name given to the smaller form of flounder - the dab which can be found in Kalmar Sound. Small, plump and tasty. This type (of fish) is increasingly rare, though it used to be found regularly on the menus of restaurants.
My flounder ”Kalmar flounder”came about for the 300th anniversary celebrations of Linne’s birth in 2007. I was given approval by the Linne committee to sell my flounder in connection with Linne’s journey to Öland. Since then, the Kalmar flounder has been sold as a souvenir both on Öland and in Kalmar.
The living Kalmar flounder has always been a concept for residents of Kalmar and tourists. Unfortunately, it is noticeable today more by its ansence. Perhaps this has to do with the environment and overfishing. One of the reasons it was given approval in 2007 was that it reflected an interest in the environment: