Välkommen till
- Maggies Keramik -0730-619416

* Nordiska  museet
* Stockholms   medeltidsmuseum
* Västmanlands
  läns museum

* Nattvardskärl
  Kyrkokonst

* Bruksföremål
* Ljuslyktor
* Unika fat
* Kalmarflundran
* Historiska kärl
* Bibliotek, PDF-filer
* Maggieart, konst, foto
* Kontakt,  Meriter
* Utställningar
* Återförsäljare