Startsida
Bruksföremål
Ljus-lyktor
Unika fat
Blå Jungfrun
Kalmarflundran ®
Nattvardskärl
Kyrkokonst

Historiska kärl
Bild och Form
Kontakt, Meriter
Utställningar
"Surprise"

Återförsäljare

Kalmar Läns Museum Klicka
Eketorps borg, Öland - Klicka
Stockholms Medeltidsmuseum - Klicka
Nordiska Museet ,Stockholm - Klicka
Sigtuna Museum - Klicka
Kalmar Turistbyrå (Kalmarflundran mm.)
Sala turistbyrå (Sala vattentorn)

Kontakt