På Nordiska museet säljs den "Gröna Krukan" tillverkad av Maggies Keramik
"Här kan du köpa krukan - webbutik"
"Hitta hit"

"Till Huvudmeny"

Finns även i grått

Tillverkning
PDF - fil